Име и фамилия / Фирма

Гр. / с.

Телефон за контакти

E-mail:


Тип сушилна камера:

Зидана
Метална конструкция


Брой на клетките:


/например: 3 бр x 50 m3/


Дървесен вид на материалите за сушене:

Бор
Ела
Дъб
Бук
Други


Размери на материалите:

дебелина от до mm, като основната част е с дебелина mm.


Крайна влажност:

от % до %

Височина на един пакет от фигурата:

Височина mm, широчина mm


Начин на зареждане:

Фронтално
Странично
Вагонетка

Начин на управление:

Регулиране само с обслужващо табло
Регулиране чрез микропроцесор
Модем за дистанционно управление


Източник на загряване:

Съществува в момента
Не съществува в момента


Вид на гориво за котела:

Твърдо гориво
Течно гориво
Комбинирано гориво

Конструкция на вратата:

Повдигаща се
Падаща
Врата с крила


Място на поставяне:

На открито
В хале

Да се предвиди ли евентуално разширение на камерата:

Да
Не


 

 

 

 


 

Български English
фирма Климатет - Производство на сушилни за дървесина ремонт и поддръжка на сушилни за дървесина За контакти с фирма Климатет -  изработка на сушилни за дървесина